ระบบ Chatbox โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเวลาราชการ เวลา 8.30-16.00